Nasz adres:

Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp. k.
ul. Belwender 3, 32-566 Alwernia
tel. +12 653 41 42
pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

Dane identyfikacyjne:

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685072

Numer REGON: 350831388
Numer NIP: 6781011147
Numer BDO: 000027417

Rachunek bankowy w obrocie krajowym:

Rachunek bankowy do wpłat w PLN
Santander Bank Polska SA, 51 1090 1665 0000 0001 3590 2116

Rachunek bankowy w eksporcie / WDT:

Rachunek bankowy do wpłat w EUR
Santander Bank Polska SA, PL45 1090 1665 0000 0001 3590 2127

Numer EORI: PL678101114700000