Niniejsza polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników stron internetowych Ekomas, to jest www.ekomas.pl, www.ekomas.eu, www.masadobrychmozliwosci.pl, profilu MasaDobrychMozliwosci na Facebooku i Instagramie oraz innych stron, które dedykowane są akcjom promocyjnym organizowanym przez Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp. k.

 

Polityka przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Alwerni, 32-566 Alwernia, ul. Belwender 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685072, REGON: 350831388, NIP: 6781011147.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kilku niżej wymienionych celach:

 • opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz w celu obsługi roszczeń wynikających z udzielonych porad zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO
 • przedstawienia oferty współpracy, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO
 • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 punkt 1 lit b RODO
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO

W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania zapytamy Państwa o zgodę i poinformujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit a RODO.

Jakie dane przechowujemy

Przechowujemy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej. Jesteśmy uprawnieni do przechowywania innych danych, które są niezbędne do realizacji celu. W takim przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jak dane niezbędne do realizacji celu.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu, to jest okres konieczny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz 3 lata w celu obsługi roszczeń.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo oraz przekazywanie i udostępnianie danych

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Jako administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom bez Państwa zgody i wiedzy.

Dodatkowe informacje

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną, wysyłając mail na adres rodo@ekomas.pl

Polityka plików cookie

Przez korzystanie z serwisów internetowych o domenach www.ekomas.pl, www.ekomas.eu, www.masadobrychmozliwosci.pl oraz innych serwisów internetowych udostępnianych przez Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp. k. użytkownik tych serwisów wyraża zgodę na instalację plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisów oraz wykorzystywanie cookies przez Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp. k. zgodnie z niniejszą polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp. k. plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisów.

Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika serwisów internetowych podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas ich istnienia oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W związku z udostępnianiem zawartości wyżej wymienionych serwisów internetowych, stosuje się pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Niniejsze postanowienia dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika naszych serwisów internetowych, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron naszych serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • w przypadku logowania – utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Rodzaje plików cookies:

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Zmiany w ustawieniach cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie cookies

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszych serwisach, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Safari
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – każdy model urządzenia może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Pani/Pana urządzenia mobilnego.