EKO-MAS GX-12 Grunt Akrylowy Koncentrat

  • Supermocna emulsja polimerowa
  • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz
  • Znacznie zmniejsza chłonność podłoża i poprawia przyczepność
  • Nakładanie ręczne lub za pomocą agregatu
  • Do stosowania jako grunt wzmocniony lub rozcieńczania z wodą w stosunku 1:1

 

 

 

Product Description

GX-12 GRUNT AKRYLOWY KONCENTRAT: OGÓLNE INFORMACJE

GX-12 Grunt Akrylowy Koncentrat to bardzo mocny preparat ogólnego zastosowania do gruntowania podłoży pod tynki, wylewki, gładzie szpachlowe, kleje, farby, glazurę itp. Do wstępnej obróbki typowych powierzchni budowlanych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Można stosować jako grunt wzmocniony lub rozcieńczać z wodą w stosunku 1:1.

Skład produktu: Wodna dyspersja żywicy (minimum 20 proc.), dodatki modyfikujące (konserwujące oraz gwarantujące lepsze właściwości i obróbkę).

GX-12 GRUNT AKRYLOWY KONCENTRAT: PRACA Z PRODUKTEM

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, suche, odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwietrzałe lub stare powłoki malarskie powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Powierzchnie zagrzybione należy wcześniej oczyścić mechanicznie i przed nałożeniem gruntu zabezpieczyć preparatem biobójczym.

Stosować na: podłoża chłonne, wymagające zwiększenia przyczepności: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe itp.

Nie stosować na: podłoża zdegradowane (rekomendowany grunt głęboko penetrujący), podłoża niechłonne jak płyty OSB, lastriko, lakiery, beton (konieczne zastosowanie gruntu z piaskiem kwarcowym).

Gruntowanie powierzchni

Preparat jest gotowy do aplikacji po lekkim wstrząśnięciu opakowania. Można go nanosić ręcznie – pędzlem lub wałkiem lub natryskiwać maszynowo na podłoże o temperaturze powyżej +5°C. Podłoża bardzo chłonne lub zniszczone zaleca się gruntować dwukrotnie. Przed nałożeniem tynków, mas szpachlowych, klejów, farb itp. należy sprawdzić, czy zagruntowana powierzchnia jest wyschnięta.

Czas schnięcia (od 2 do 24 h) zależy od chłonności podłoża, techniki wykonania oraz temperatury podłoża i otoczenia. Podczas prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Po wyschnięciu grunt tworzy powłokę zwiększającą przyczepność do powierzchni, odporną na zarysowania, regulującą wymianę pary wodnej i poprawiającą m. in. krycie oraz nanoszenie farb.

INFORMACJE DODATKOWE

Dane techniczne

Temperatura gruntowanego podłoża od +5°C do +25°C. Użytkowanie zagruntowanej powierzchni jest możliwe po jej wyschnięciu. Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury otoczenia, podłoża oraz względnej wilgotności powietrza. Odporność na temperatury (po wyschnięciu) od -30°C do + 70°C. EKO-MAS GX-12 jest środkiem bardzo wydajnym. Zużycie preparatu jest uzależnione od rodzaju i chłonności gruntowanego podłoża i wynosi ok. 0,05-0,2 l/m2 (po rozcieńczeniu w stosunku 1:1 z wodą).

Przechowywanie

W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia wynosi 15 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

WCZEŚNIEJSZE WERSJE DOKUMENTÓW (opakowania dostępne jeszcze na rynku):

Kanister 5 litrów

100 kanistrów na europalecie, waga netto 500 kg