EKO-MAS HD-97 Gotowa Gładź do Agregatów

  • Biała masa szpachlowa na bazie drobno zmielonej mączki dolomitowej
  • Do maszynowego szpachlowania większych powierzchni wewnątrz budynków
  • Gotowa do użycia, bez konieczności rozcieńczania
  • Wydłużony czas otwarty poprawiający komfort pracy
  • Grubość warstwy 1-2 mm, maksymalna 3 mm
  • Łatwa aplikacja i obróbka
  • Efekt śnieżnobiałej, gładkiej ściany
  • Świadectwo deklaracji środowiskowej (certyfikat EPD)

 

 

 

Product Description

HD-97 GOTOWA GŁADŹ DO AGREGATÓW: OGÓLNE INFORMACJE

HD-97 Gotowa Gładź do Agregatów to polimerowa masa szpachlowa przeznaczona do nakładania maszynowego. Optymalna formuła hydrodynamiczna: masa w wiaderku jest gotowa do użycia bez konieczności rozcieńczania wodą. Wydłużony czas otwarty gwarantuje bezproblemową pracę z agregatem.

Do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń, włączając w to domowe kuchnie i łazienki. Nie należy jej stosować w pomieszczeniach komercyjnych narażonych na stałe działanie wilgoci.

Skład: Bardzo drobno zmielona mączka dolomitowa, wodna dyspersja polimerowa, dodatki modyfikujące (konserwujące oraz gwarantujące lepsze właściwości i obróbkę).

Hd-97 GOTOWA GŁADŹ DO AGREGATÓW: PRACA Z PRODUKTEM

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, suche, odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwietrzałe lub stare powłoki malarskie powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Większe nierówności podłoża należy uprzednio wypełnić gipsem szpachlowym. Tak przygotowaną powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją gruntującą EKO-MAS.

Stosować na: podłoża z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonu oraz betonu komórkowego itp.

Nie stosować na: tworzywa sztuczne, szkło lub podłoża podlegające odkształceniom, metale. Nie stosować w pomieszczeniach komercyjnych narażonych na stałe działanie wilgoci.

Nakładanie za pomocą agregatu

Po lekkim wymieszaniu w wiaderku masa szpachlowa jest gotowa do nałożenia za pomocą agregatu, bez dodatkowego rozcieńczania wodą. Nakładać pistoletem na czyste podłoże. Płynne ruchy gwarantują nakładanie równej warstwy produktu. W przypadku, gdy konieczne jest nakładanie kolejnej warstwy (szczególnie polecane przy porowatych podłożach, takich jak tynki gipsowe lub mineralne), poprzednio nałożona warstwa musi być całkowicie wyschnięta.

Po zakończeniu pracy sprzęt należy umyć wodą (szczegóły w instrukcji użytkowania agregatu hydrodynamicznego).

Obróbka

Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię należy przeszlifować ręcznie lub mechanicznie. Wyschnięta powierzchnia dobrze się szlifuje, nie rozwarstwia i nie przeciera. Przed malowaniem zaleca się zagruntować emulsją gruntującą EKO-MAS.

INFORMACJE DODATKOWE

Dane techniczne

Rodzaj dyszy do aplikacji masy należy sprawdzić w danych technicznych używanego agregatu. Zalecana grubość warstwy 1-2 mm, maksymalnie 3 mm. Optymalna temperatura wykonywania prac od +5°C do +25°C. Czas wysychania zależy od grubości warstwy, temperatury i wilgotności powietrza. Zużycie produktu: około 1-1,5 kg/m kw. Chronić od przegrzania i mrozu. Nie zużyta, szczelnie zamknięta masa nadaje się do ponownego użytku (po przemieszaniu).

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

EKO-MAS HD-97 – PRODUKT DLA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA

Gotowa gładź do agregatów EKO-MAS GP-95 posiada świadectwo deklaracji środowiskowej EPD (Environmental Product Declaration). Jest to świadectwo oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania oraz cyklu życia. Dzięki temu produkt może być wykorzystywany do budowy obiektów, dla których uzyskiwane są certyfikaty zrównoważonego budownictwa (w systemach LEED, BREEAM czy DGNB). Użycie masy szpachlowej EKO-MAS HD-97 na takich budowach zwiększa ilość punktów w procesie ich certyfikacji.

Wiaderka 25 kg

33 wiaderka na europalecie

Waga brutto palety 866 kg