EKO-MAS PN-15 Grunt Głęboko Penetrujący

  • Supermocna emulsja drobnocząsteczkowa
  • Wnika w podłoże wzmacniając je i poprawiając nośność
  • Ujednolica chłonność podłoża po dokonanych naprawach
  • Do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
  • Nakładanie ręczne lub za pomocą agregatu
  • Barwiony dla zapewnienia lepszej kontroli naniesienia
  • Szybkoschnący

 

 

Product Description

PN-15 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY: OGÓLNE INFORMACJE

PN-15 Grunt Głęboko Penetrujący to bardzo mocny, bezrozpuszczalnikowy preparat do wgłębnego gruntowania podłoży po naprawach lub pylistych, pod tynki, wylewki, gładzie szpachlowe, kleje, farby, glazurę itp. Jest barwiony dla zapewnienia lepszej kontroli naniesienia, szybkoschnący. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Skład produktu: wodna dyspersja żywicy drobnocząsteczkowej (minimum 30 proc.), dodatki modyfikujące (konserwujące oraz gwarantujące lepsze właściwości i obróbkę)

PN-15 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY: PRACA Z PRODUKTEM

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, suche, odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwietrzałe lub stare powłoki malarskie powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Powierzchnie zagrzybione należy wcześniej oczyścić mechanicznie i przed nałożeniem gruntu zabezpieczyć preparatem biobójczym.

Stosować na: podłoża chłonne, wymagające zwiększenia przyczepności: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża lekko zdegradowane (po naprawach), pyliste itp.

Nie stosować na: podłoża niechłonne jak płyty OSB, lastriko, lakiery, beton (konieczne zastosowanie gruntu z piaskiem kwarcowym).

Gruntowanie powierzchni

Preparat jest gotowy do aplikacji po lekkim wstrząśnięciu opakowania. Można go nanosić ręcznie – pędzlem lub wałkiem lub natryskiwać maszynowo na podłoże o temperaturze powyżej +5°C. Podłoża bardzo chłonne zaleca się gruntować dwukrotnie. Przed nałożeniem tynków, mas szpachlowych, klejów, farb itp. należy sprawdzić, czy zagruntowana powierzchnia jest wyschnięta. Preparat powoduje lekko czerwonawe zabarwienie podłoża.

PN-15 jest preparatem szybkoschnącym. Czas schnięcia (przeciętnie ok. 2 godzin) zależy od chłonności podłoża, techniki wykonania oraz temperatury podłoża i otoczenia. Podczas prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Po wyschnięciu grunt tworzy strukturę zwiększającą przyczepność do powierzchni, odporną na zarysowania, regulującą wymianę pary wodnej i poprawiającą m. in. krycie oraz nanoszenie farb.

INFORMACJE DODATKOWE

Dane techniczne

Temperatura gruntowanego podłoża od +5°C do +25°C. Użytkowanie zagruntowanej powierzchni jest możliwe po jej wyschnięciu. Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury otoczenia, podłoża oraz względnej wilgotności powietrza. Odporność na temperatury (po wyschnięciu) od -30°C do + 70°C.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 5oC i nie wyższej niż 25oC. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia wynosi 15 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Kanister 5 litrów

100 kanistrów na europalecie, waga netto 500 kg

Dostępne również butelki 1 litr