START Gips Szpachlowy

  • Gips szpachlowy o zwiększonej twardości powierzchni (typ B-7)
  • Do prac przygotowawczych wewnątrz pomieszczeń
  • Łączenie płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy
  • Wyjątkowo twardy po wyschnięciu
  • Grubość warstwy do 30 mm

 

 

 

Product Description

START GIPS SZPACHLOWY: OGÓLNE INFORMACJE

START Gips Szpachlowy jest masą w formie sypkiej o zwiększonej twardości (typ B 7), do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Służy do wstępnego wyrównywania powierzchni, wypełniania rys i ubytków na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń o standardowej wilgotności powietrza (włączając w to domowe łazienki i kuchnie). Również do szpachlowania połączeń płyt GK z użyciem taśmy zbrojącej.

Skład produktu: mieszanina wysokiej jakości gipsu syntetycznego i wapna, zawierająca organiczną substancję wiążącą i dodatki gwarantujące łatwą obróbkę oraz lepsze właściwości końcowe.

START GIPS SZPACHLOWY: PRACA Z PRODUKTEM

Podłoże

Podłoże powinno być nośne, suche, odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwietrzałe lub stare powłoki malarskie powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Tak przygotowaną powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją EKO-MAS i pozostawić do wyschnięcia. Przy łączeniu płyt gipsowo-kartonowych wcześniejsze gruntowanie nie jest konieczne.

Stosować na: podłoża z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonu, betonu komórkowego itp. Tylko w pomieszczeniach o standardowej wilgotności powietrza (włączając w to domowe łazienki i kuchnie).

Nie stosować na: tworzywa sztuczne, szkło lub podłoża podlegające odkształceniom, metale. Nie stosować w pomieszczeniach komercyjnych narażonych na stałe działanie wilgoci.

Przygotowanie i obróbka

Suchą masę z opakowania wsypać do pojemnika z wodą (optymalnie do wody o temperaturze pokojowej), w proporcji ok. 10 kg suchej mieszanki na 7 litrów wody. Następnie wymieszać na wolnych obrotach z użyciem mieszadła koszyczkowego. W razie konieczności dodać nieco wody. Po dokładnym wymieszaniu odczekać około 5 minut i jeszcze raz przemieszać. Nakładać narzędziami ze stali nierdzewnej lub za pomocą odpowiedniego, przeznaczonego do nakładania mas gipsowych agregatu. Gotowa mieszanka zachowuje swoje właściwości przez minimum 50 minut.

Łączenie płyt GK należy rozpocząć od szczelnego wypełnienia masą gipsową szczeliny pomiędzy płytami. Na wypełnienie należy nałożyć taśmę zbrojącą. Po wstępnym stwardnieniu nałożyć szerszą warstwę masy, po wyschnięciu usunąć wszelkie nierówności.

W czasie szpachlowania można dokonywać poprawek w danej warstwie przez pierwsze 15 minut po nałożeniu. Czas wiązania jest uzależniony od grubości warstwy, konsystencji masy, temperatury, wilgotności otoczenia oraz stopnia wymiany powietrza. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym związaniu i wyschnięciu pierwszej.

INFORMACJE DODATKOWE

Dane techniczne

Zużycie produktu: około 1 kg suchej masy na 1 m kw. przy szpachlowaniu 1-milimetrowej warstwie (szpachlowanie), 0,5 kg/mb połączenia (spoinowanie płyt). Maksymalna grubość warstwy do 3 cm. Początek czasu wiązania: 50 minut. Temperatura stosowania: od +5 st. C do + 25 st. C. Okres przydatności do użycia wyrobu w oryginalnym opakowaniu wynosi 6 miesięcy. Produkt nie jest klasyfikowany jako palny i nie podsyca pożaru. Spełnia wymagania normy EN 13279.

Przechowywanie

Worki należy składować w suchych warunkach na paletach, bezwzględnie chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Worki 20 kg

42 worki na europalecie, waga netto 840 kg

Dostępne również próbki w torebkach 5 kg

UWAGA: Produkt na zamówienie